អភិក្រមការងារ ៤ ប្រការ:
 
 
 

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

 
 

សារាចរលេខ០៨ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេស
ទាញយកឯកសារ

 

លិខិតលេខ៦៧២៧ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីសំណើចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តសៀវភៅបន្ទុក ភាស៊ីគ្រប់ប្រភេទ តាមដែនសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវ
ទាញយកឯកសារ

 

ប្រកាសរួមលេខ៨៦៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល
ទាញយកឯកសារ

 

លិខិតលេខ២៤២១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីសំណើសុំពន្លឿនការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
ទាញយកឯកសារ

 

លិខិតលេខ១២៥៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជំរុញឱ្យ ប្រឹងប្រែងប្រមូលពន្ធបន្ទាប់ពីការប្រមូលពន្ធអាករខែកក្កដានេះ ធ្លាក់ចុះច្រើន
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីណែនាំលេខ០០៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការចុះបេសកកម្ម
ទាញយកឯកសារ

 

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
ទាញយកឯកសារ

 

លិខិតលេខ១២៥៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់កិច្ចសហការនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ទាញយកឯកសារ

 

អនុក្រឹត្យលេខ៤១ ចុះថ្ងៃទី០៩ មីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៤នៃអនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
ទាញយកឯកសារ

 

សេចក្តីសម្រេចលេខ០០៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់តាមដានព័ត៌មាន ក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ទាញយកឯកសារ